Nitrogéntöltő használati utasítás

Jegyzetek
Hőléggömb
szerkezettan

Használati utasítás
a nitrogéntöltő készülék kezeléséhez

Oldal: 1 / 2 

Szerkesztette: Bakos Attila – 1981.-ben a MALÉV Léggömbszakosztály által kiadott műszaki leírás alapján.

Használati utasítás
a nitrogéntöltő készülék kezeléséhez

nitrogen

No. 1. készülék az angol, No. 2. pedig a magyar palackok feltöltésére szolgál.

A készülék összeszerelése – feltöltés: 

1. / Győződjön meg a reduktor csatlakozójánál lévő tömítés (1) épségéről.

2./ Csatlakoztassa a reduktort a nagynyomású palackhoz (2) (30-as villáskulcs)

3. / A feltöltő csapot (3) zárja el.

4./ Nyissa ki a nagynyomású palack csapját (4)
     - a nagynyomása műszernek (5) 15 - 170 atm. közötti értéket kell mutatnia,
     - 15 atm.-nál kisebb palacknyomás esetén feltöltést végezni tilos!

5./ A nyomásbeállító csavar jobbra forgatásával állítsa be a kívánt nyomásértéket:
     - pmax = 6 atm.
     - a kisnyomása műszeren (7) olvasható le.

6./ Csatlakoztassa a feltöltő csonkot (8)

7./ Nyissa ki a feltöltő csapot (3).

8./ Nyissa ki a töltendő gázpalack csapját.
     - feltöltődés befejeződésekor a kisnyomása műszer (7) mutatója a beállított stabil helyzetet veszi fel.

9./ Zárja el a gázpalack csapját.

10./ Zárja el a feltöltő csapot (3).

11./ A nyomáseleresztő csap (9) benyomásával a csővezetékből a túlnyomás távozik.

12./ Csatlakoztassa le a feltöltő csonkot (8)
     - további palackok töltését a 6-12 pont szerint végezze.


Feltöltés után:

l./ A nagynyomású palack csapját (4) zárja el.

2./ Feltöltő csapot (3) nyissa ki.
     -  tárolásnál a feltöltő csapoknak nyitott állapotban kell lennie.

3./ A nyomásbeállító csavar (6) balra forgatásával (1-2 ford.) csökkentse a rugó feszültségét.

4./ Csatlakoztassa le a reduktort a nagynyomása palackról.

5./ Helyezze a készüléket a tárolózsákba.


Figyelmeztetés:
     - Tilos a gyújtóláng palack nitrogénnel való megnyomása!

     - Tilos a gázpalackok tárolása a napi repülési üzem befejezése után nitrogénnel feltöltött állapotban!

     - Tilos a készülék szállítása a nagynyomása gázpalackra felszerelve!

     - Tilos a készülék szétszerelése, vagy bármilyen átalakítása!

     - A palack nitrogénnel való feltöltését közvetlenül a start előtt végezze, a nitrogénnel töltött palackok gépkocsin való szállítását kerülje!

Budapest, 1981. március 12.

A nitrogéntöltő belső utasítás letöltése

 

Copyright © 2019 UNIO HŐLÉGBALLON SPORTREPÜLŐ EGYLET. Minden jog fenntartva.